Додаток 1
до рішення Міжвідомчої комісії
з питань державних закупівель
від "16" листопада 2007 р. №01/24рш
Додаток до річного плану закупівель на 2016 рік
КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ ЗДОРОВ’Я
(найменування замовника-розпорядника державних закупівель)
Дані щодо кожного окремого предмета закупівлі
Загальне найменування предмета закупівлі Код згідно КЕКВ і КПКВ (для бюджетних установ) Джерело фінансування Очікувана вартість предмета закупівлі Код згідно з Національним класифікатором України ДК 021-2015 CPV (при закупівлі товарів, робіт, послуг) Орієнтовний термін закупівлі Примітка
1 2 3 4 5 6 7
Друкарські послуги 2210 Кошти спеціального фонду місцевого бюджету "плата за послуги бюджетних установ" 28 000,00 79810000-5 січень-грудень  
Всього по КЕКВ 2210 Кошти загального фонду місцевого бюджету 0,00 - - -
Кошти спец. фонду місц. бюджету "плата за послуги бюдж. установ" 28 000,00 - - -
Послуги телефонного зв’язку та передачі даних 2240 Кошти спеціального фонду місцевого бюджету "плата за послуги бюджетних установ" 6 100,00 64210000-1 січень-грудень -
Послуги з обробки даних 2240 Кошти спеціального фонду місцевого бюджету "плата за послуги бюджетних установ" 9 900,00 72310000-1 січень-грудень -
Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки 2240 Кошти спеціального фонду місцевого бюджету "плата за послуги бюджетних установ" 900,00 50310000-1 січень-грудень -
Послуги пожежних і рятувальних служб 2240 Кошти спеціального фонду місцевого бюджету "плата за послуги бюджетних установ" 700,00 75250000-3 січень-грудень -
Всього по КЕКВ 2240 Кошти загального фонду місцевого бюджету 0,00 - - -
Кошти спец. фонду місц. бюджету "плата за послуги бюдж. установ" 17 600,00 - - -
Оплата податків та зборів  2800 Кошти спеціального фонду місцевого бюджету "плата за послуги бюджетних установ" 6 800,00   січень-грудень  
Всьго по КЕКВ 2800     6 800,00 - - -
Пара, гаряча вода та пов’язана продукція 2271 Кошти загального фонду місцевого бюджету 85 900,00 09320000-8 січень-грудень -
Всього по КЕКВ 2271 Кошти загального фонду місцевого бюджету 85 900,00 - - -
Кошти спец. фонду місц. бюджету "плата за послуги бюдж. установ" 0,00 - - -
Розподіл води 2272 Кошти загального фонду місцевого бюджету 9 600,00 65110000-7 січень-грудень -
Всього по КЕКВ 2272 Кошти загального фонду місцевого бюджету 9 600,00 - - -
Кошти спец. фонду місц. бюджету "плата за послуги бюдж. установ" 0,00 - - -
Енергія електрична 2273 Кошти загального фонду місцевого бюджету 14 200,00 09310000-9 січень-грудень -
Всього по КЕКВ 2273 Кошти загального фонду місцевого бюджету 14 200,00 - - -
Кошти спец. фонду місц. бюджету "плата за послуги бюдж. установ" 0,00 - - -
Вього по всім КЕКВ Кошти загального фонду місцевого бюджету 109 700,00 - - -
Кошти спец. фонду місц. бюджету "плата за послуги бюдж. установ" 52 400,00 - - -
РАЗОМ по всім КЕКВ 162 100,00 - - -
Головний лікар     О.О. Стойка  
02.02.2016 (посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

 

Твитнуть
ГОЛОВНА

На початок