Міжнародний день інвалідів – 03 грудня 2017 року

Тема: «Зміни для створення суспільства для всіх»

Міжнародний день інвалідів, який відмічається щорічно 3 грудня, започатковано Генеральною Асамблеєю ООН у 1992 році з метою інтеграції інвалідів у суспільне життя.
До 2030 року ООН націлює країни на досягнення благополуччя для всіх мешканців планети. Інваліди можуть внести свою посильну допомогу у рішення цієї задачі. Прийняття Конвенції про права інвалідів у 2006 році (ратифікованої Україною у 2009 році) стало логічним продовженням багаторічної роботи ООН у цій сфері, а парадигма сталого розвитку до 2030 року закріплює основи діяльності з подальшого просування прав інвалідів.
Останнім часом в Україні приймаються кардинальні законодавчі рішення щодо покращення середовища проживання інвалідів, які враховують рекомендації Комітету ООН з прав осіб з інвалідністю. Наприклад, у разі проведення реконструкції, капітальних ремонтів тощо, уся проектна документація на будівництво, реконструкцію, реставрацію та ремонт об’єктів цивільного та громадського призначення, у тому числі доріг, що здійснюватимуться за рахунок бюджетних коштів, має враховувати вимоги державних будівельних норм і стандартів України з доступності будинків і споруд для маломобільних груп населення, осіб з вадами зору та слуху, зручності використання ними побудованого життєвого середовища. Спеціального обладнання для безперешкодного користування інвалідами потребують транспортні засоби, вокзали, аеропорти. Транспортні засоби загального користування мають бути оснащені зовнішніми звуковими інформаторами номера і кінцевих зупинок маршруту, текстовими та звуковими системами у салоні для оголошення зупинок. Мешканці та гості міста Києва вже помічають такі позитивні зміни у столичному міському середовищі. На виконання Державної цільової програми «Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів», розрахованої на період до 2020 року, в Україні має бути облаштовано для потреб інвалідів до 2018 року до 35% об’єктів громадського та цивільного призначення, благоустрою, транспортних засобів, транспортної інфраструктури, дорожнього сервісу.
Діяльність Київського міського центру медико-соціальної експертизи спрямована на реалізацію Законів України «Про основи соціальної захищеності інвалідів», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», виконання Указів Президента України, Постанов Кабінету Міністрів України з посилення соціального захисту інвалідів, Національної програми професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями, державних та галузевих програм, спрямованих на профілактику інвалідності, медичну, професійну та соціальну реабілітацію інвалідів.
По місту Києву у 2016 році серед дорослого населення нараховувалось 21697 інвалідів (у 2015 році – 22248 осіб). Інтенсивний показник первинного виходу на інвалідність на 10 тисяч дорослого населення міста Києва у 2016 році склав 40,5 випадків проти 41,1 випадку у 2015 році; а на 10 тисяч працездатного населення – 36,7 випадків проти 39,2 випадків у 2015 році. Серед первинно визнаних інвалідами у 2016 році – 69,1% особи працездатного віку, у 2015 році їх частка складала 67,5%. Більшість випадків інвалідності дорослого населення обумовлена новоутвореннями, хворобами системи кровообігу, кістково-м’язової системи та сполучної тканини, ендокринної системи, травмами, психічними розладами. У районні управління соціального захисту населення передані індивідуальні програми реабілітації на 23526 інвалідів, які потребують працевлаштування, забезпечення технічними засобами пересування, засобами медичного призначення, спеціальними пристроями для лікувальної фізкультури, спілкування, навчання та ін. Протягом 2016 року проконтрольовано виконання  індивідуальних програм реабілітації 12779 інвалідів.
Всім особам, визнаних інвалідами, рекомендована медична реабілітація. Рекомендації з технічних засобів реабілітації визначені для 11022 інвалідів. Це засоби для ходьби, протезно-ортопедичні засоби, сурдотехніка, тифлотехніка, засоби зв’язку, крісло-коляски, автомашини з ручним керуванням.
Професійне навчання рекомендовано 667 інвалідам. По питаннях одержання інвалідами професії, їх перенавчання, Київський міський центр медико-соціальної експертизи тісно співпрацює з Відкритим міжнародним університетом розвитку людини, Всеукраїнським центром професійної реабілітації (місто Лютіж), центрами соціально-трудової реабілітації при міському відділенні Фонду соціального захисту інвалідів України, спеціалізованими учбовими закладами, в які направляються інваліди з певною патологією (по зору, по слуху).
Серед дітей міста Києва рівень загальної інвалідності за останні п’ять років зріс на 5,9%, а первинної на 4,1%. Показник загальної інвалідності дітей по місту Києву у 2016 році  складав 175,68 на 10 тисяч дітей, десять років тому - 144,26 на 10 тис. дітей. Абсолютна кількість дітей-інвалідів по місту у порівнянні з 2015 роком збільшилась з 9993 чоловік до 10290 (2,9%), що пов’язано з ростом кількості дітей з уродженими аномаліями, деформаціями та хромосомними порушеннями, які складають більш ніж третину у структурі інвалідності.
Серед дітей до 18 років 62% загальної інвалідності та 64 % первинної формуються за рахунок трьох класів хвороб: вроджені аномалії, деформації і хромосомні порушення, хвороби нервової системи та розлади психіки та поведінки, хвороби ендокринної системи. Хвороби ендокринної системи, розлади живлення, порушення обміну речовин мають тенденцією до щорічного зростання на протязі останніх п’яти років в середньому на 4,5-5%, при цьому більше половини випадків інвалідності серед цього класу хвороб становить цукровий діабет. Так з 1211 дітей інвалідів з хворобами ендокринної системи 663 або 54,7% - це діти, хворі на цукровий діабет, а з 194 дітей, яким вперше встановлена інвалідність у зв’язку з ендокринною патологією, 89 дітям або 45,8% - встановлено діагноз цукрового діабету.
У 2016 році 87% дітей інвалідів пройшли диспансеризацію, 32,2% - проліковано в стаціонарах, 58% дітей отримали допомогу у відділеннях реабілітації та відновлювального лакування, 26,8% - оздоровлено в санаторно-курортних закладах.
Перелік громадських об’єднань організацій інвалідів розміщено на сайті Департаменту суспільних комунікацій Київської міської державної адміністрації:
http://dsk.kievcity.gov.ua/content/organizacii-invalidiv.html

 

Твитнуть
ГОЛОВНА

На початок