Всеукраїнський тиждень права – 08-13 грудня 2017 року

Кабінет Міністрів України розпорядженням від 23 серпня 2017 року №579-р затвердив план заходів з проведення 8-13 грудня 2017 року Всеукраїнського тижня права. Заходи тижня спрямовані на підвищення загального рівня правової культури населення, набуття необхідного рівня правових знань, подолання правового нігілізму у суспільстві. Це новація, що стає правничою традицією. Такі заходи проводяться в багатьох країнах світу. Наприклад, у Німеччині на рівні федеральних земель проводиться тиждень юстиції – комплекс правоосвітніх заходів у формі дня відкритих дверей судів і надання безоплатних консультацій. У США 1 травня щороку відзначається як «День права», коли проводяться заходи, спрямовані на популяризацію правових знань, підвищення поваги до права.
У закладах охорони здоров’я міста Києва Всеукраїнський тиждень права проводитиметься з 04 по 08 грудня у відповідності з наказом Департаменту охорони здоров’я від 20 жовтня 2017 року №600.
Всеукраїнський тиждень права включає знаменну дату - 10 грудня, коли в усьому світі відмічають День прав людини. У цей день у 1948 році уряди всіх країн – членів ООН визнали права людини «на життя, свободу та недоторканість особи для всіх без винятків», підписавши Загальну декларацію прав людини.
Конституцією України визнано людину, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпеку найвищою соціальною цінністю. У цьому конституційному приписі проголошено здоров’я як цінність і первинну та вихідну передумову життєдіяльності кожної людини. Тому з-поміж численних прав, котрі передбачає Основний Закон, можна виділити право людини на охорону здоров’я як таке, що гарантує її фізичне існування і є умовою забезпечення здійснення всіх інших прав людини. Проблеми охорони здоров’я населення та діяльність, спрямована на збереження і зміцнення здоров’я, вимагають постійної уваги з боку держави.  Охорона здоров’я визнається одним із пріоритетних напрямів державної політики та одним із основних факторів національної безпеки країни.
Звернення до нормативно-правових актів є найбільш надійним джерелом правової інформації. Якщо раніше до цих офіційних документів зверталися переважно юристи, керівники організацій і підприємств та особи, які займаються правозастосовчою діяльністю, то зараз спостерігається все більш зростаючий інтерес до них з боку пересічних громадян, що свідчить про формування правосвідомості у суспільстві.
Універсальним офіційним виданням є бюлетень «Офіційний вісник України», заснований Міністерством юстиції України у 1996 році відповідно до Указу Президента України «з метою оперативного і повного забезпечення правовою інформацією органів державної влади, підприємств, установ та організацій, доведення актів законодавства України до відома громадян». У цьому щотижневому офіційному виданні державною мовою публікуються: закони України та постанови Верховної Ради України, укази і розпорядження Президента України; постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, які мають нормативний характер, акти Конституційного Суду України, нормативно-правові акти Національного банку України та ін.

 

Твитнуть
ГОЛОВНА

На початок