Розлади психічного розвитку дітей

 

У сучасному світі через невпинне підвищення темпу життя і частоти стресових ситуацій жодна країна світу не захищена від проблем, пов’язаних із психічними розладами, у тому числі серед дитячого населення. В європейському регіоні до 30% всіх звернень громадян до лікарів загальної практики пов’язано з психічним неблагополуччям. Майже 3% дітей в Україні потребують постійної психіатричної допомоги, а підтримка досвідченого психолога потрібна чи не кожній дитині.
Порушення психічного розвитку – це загальне поняття, яке включає як розумову відсталість, так і комплексні порушення, включаючи аутизм. Як правило, вони проявляються в дитинстві і зберігаються у дорослому віці, викликаючи затримку розвитку функцій центральної нервової системи. Для розумової відсталості характерне порушення розвитку по багатьох напрямках, в тому числі мислення та адаптації до різних життєвих ситуацій. Недостатній розумовий розвиток заважає справлятися з повсякденними побутовими задачами.
Симптоми комплексних порушень розвитку, таких як аутизм, включають розлади соціальної поведінки, комунікативних і мовних функцій, обмеженість інтересів, а також повторювані дії, унікальні для кожного пацієнта. Пацієнти з такими розладами часто демонструють розумову відсталість того чи іншого ступеня.
Аутизм стає однією з глобальних проблем людства, яка стосується як фізичної, так і духовної сторони життя. Термін «аутистичний» був запропонований ще у 1908 році для позначення уникнення соціального життя, яке спостерігається в дорослих людей, хворих на шизофренію. Синдром дитячого аутизму як клінічна одиниця був виділений лише у 1943 році. Останнім часом у медичній літературі переважно використовується термін «розлади спектру аутизму» (РСА). Частота їх розповсюдження складає 37 на 10 тисяч дітей. Переважають хлопчики, особливо у тяжко виражених клінічних випадках. Співвідношення чоловіків і жінок 4 : 1. У місті Києві мешкає близько полутора тисяч дітей від 0 до 17 років з РСА.
На сьогодні інтенсивні молекулярні дослідження показали, що аутизм може бути асоційованим з мутаціями генів, які несуть інформацію про міжклітинну взаємодію, міграцію нейронів при розвитку мозку. В результаті порушується активність ферментів, відповідальних за формування поведінкових реакцій, уваги, процеси мотивації, навчання, виникнення приємних відчуттів і позитивного мислення. Проте немає єдиної молекулярної знахідки, яка б дозволила називатися мутацією, що призводить до аутизму. Тому РСА відносять до станів, які виникають внаслідок дисгармонії між генетичною інформацією та зовнішнім середовищем.
На сьогодні є переконливі докази того, що зовнішні фактори, перш за все характер харчування, змінюють геном. Цей факт наближає нас до розуміння природи мультифакторіальних захворювань людини – неврологічних, психічних, серцево-судинних та ін.
В Україні пріоритет широкого консультування хворих, вивчення генетичних проблем аутизму, належить Харківському спеціалізованому медико-генетичному центру. Крім того, діє велика кількість реабілітаційних центрів для дітей з аутизмом, створених організаціями батьків, суспільними та релігійними організаціями. Нерідко послуги пропонують окремі особи та заклади , що не ліцензовані Міністерством охорони здоров’я України
Батькам необхідно знати: якщо РСА діагностується у віці до трьох років, спеціальні терапевтичні програми, побудовані на принципах поведінкової терапії, дозволяють більше, ніж половину дітей успішно інтегрувати в загальноосвітні навчальні заклади. При діагностиці розладу в 6-7 років 60% дітей матимуть у подальшому помірну або тяжку розумову відсталість. Тяжкі поведінкові розлади роблять проблематичним навчання таких дітей навіть у спеціальних закладах освіти. Головні моменти, на які потрібно звернути увагу для раннього виявлення РСА у дитини – порушення у дитини соціальної взаємодії, мовних навичок, кола інтересів.
Дуже важливим є участь членів сім’ї у догляді за пацієнтами з розладами розвитку. Необхідне розуміння того, які фактори викликають у них стрес, а які заспокоюють, яке середовище найбільш сприятливе для навчання. Впорядкований режим дня з регулярним часом годування, ігор, навчання, спілкування з оточуючими і сну допомагає уникати надмірного стресу. Необхідно, щоб і діти, і дорослі, а також особи, які здійснюють догляд, мали можливість регулярно отримувати медико-санітарні послуги.

Твитнуть
ГОЛОВНА

На початок